Zad1. Napisz wzór funkcji równoległej do funkcji y = 2x-3, przechodzącej przez punkt A=(1,2).
Zad2. Napisz wzór funkcji prostopadłej do funkcji y= -2x -4, przechodzącej przez punkt B= (3,6).
zad.3
Dana jest funkcja y=2x+m, przechodząca przez punkt C= (-2, 7). Wyznacz m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T00:07:00+01:00
Zad.1
funkcja jest równoległej do danej funkcji wtedy i tylko wtedy gdy ma taki sam współczynnik kierunkowy a
y=2x-3
y=2x+b

2=2*1+b
2=2+b
b=2-2
b=0

y=2x- wzór funkcji równoległej do funkcji y=2x-3 przechodzący przez punkt A=(1,2)

Zad.2
funkcja jest prostopadła do danej funkcji wtedy i tylko wtedy gdy współczynnik kierunkowy a jest liczbą odwrotną do danej i z przeciwnym znakiem
y=-2x-4
y=½x+b

6=½*3+b
6=1½+b
b=6-1½
b=4½

y=½x+4½- wzór funkcji prostopadłej do funkcji y=-2x-4 przechodzący przez punkt B=(3,6)

Zad.3
y=2x+m C=(-2,7)
7=2*(-2)+m
7=-4+m
m=7+4
m=11
1 5 1