Odpowiedzi

2010-02-04T17:34:49+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

(2-t)² = 2² - 2t + t² = 4 - 2t + t²


Wykonaj działania:

a) (m+n)(m-2) + (m-n)(m+1) = m² -2m -2n +mn +m² +m -mn -n = 2m² -m -3n
b) 3(m+1)(n-2) + 2(n+1)(m-2) = 3(mn -2m -2 +n)+2(mn -2n -2+m) = 3mn -6m -6+3n +2mn -4n -4 +2m = 5mn -4m -n -10