1. Dana jest funkcja określona wzorem f(x)= -2x+4. Przedział, w którym wartości tej funkcji są ujemne to :
A.(2,+∞) B.<2,+∞) C.(-∞,2) D.(-∞,-2)
2.Funkcja f(x)= (3m+9)x+5m-1 jest malejąca dla
A.m∈(-∞,-3) B.m∈(3 ,+∞) C.m∈.(-∞,3) D.m∈<3+∞)

1

Odpowiedzi

2009-10-07T23:41:44+02:00
1. Dana jest funkcja określona wzorem f(x)= -2x+4. Przedział, w którym wartości tej funkcji są ujemne to :
-2x+4<0
-2x<-4
x>2 czyli A
A.(2,+∞) B.<2,+∞) C.(-∞,2) D.(-∞,-2)

2.Funkcja f(x)= (3m+9)x+5m-1 jest malejąca dla

3m+9<0
3m<-9
m<-3 czyli A
A.m∈(-∞,-3) B.m∈(3 ,+∞) C.m∈.(-∞,3) D.m∈<3+∞)