Kolumna ma kształt walca o średnicy 2m i wysokości 5m. Ile ton cementu zużyje się na wykonanie 4 takich kolumn jeśli na wyprodukowanie 1m sześciennego betonu trzeba zużyć 250 kg cementu. WALEC WZORY : pc= 2π² + 2πr * H
V= πr² *H

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T00:01:35+01:00
D=2r, d=2m, r=1m, H=5, π=3,14
V walca= πr²*H=π*(1m)²*5m= 5πm³= 5*3,14m³=15,7m³
4V= 15,7m³*4= 62,8m³

250kg= 0,25 t
z proporcji
0,25t=1m³
x=62,8m³

x=15,7 t
4 4 4