Poniższą wypowiedź zapisz w postaci wyrażenia , a następnie doprowadź to wyrażenie do najprostszej postaci.

"Pomyśl jakąś liczbę.Odejmij od niej 4 wynik pomnóż przez 3 i dodaj połowę pomyślanej liczby.otrzymany wynik pomnóż przez 2 a następnie podziel go przez 5

1

Odpowiedzi

2010-02-04T17:44:19+01:00
X - liczba, którą mamy na myśli
1) x-4
2) (x-4) * 3
3) (x-4) * 3 + x/2
4) [(x-4) * 3 + x/2] * 2
5) {[(x-4) * 3 + x/2] * 2}/5

{[(x-4) * 3 + x/2] * 2}/5 =
= {[3x - 12 + x/2] * 2}/5 =
= {6x - 24 + x}/5 =
= {7x - 24}/5 <-- doprowadzone do najprostszej postaci
9 3 9