Odpowiedzi

Metody jakościowe:
-Sygnaturowe - przedstawienie rozmieszczenia za pomocą znaków umownych, ktore dzielą się na Punktowe (znaki geometryczne, litery, obrazki) i Liniowe (linie)

- Zasięgów - zaznaczenie powierzchni występowania zjawiska za pomocą:
* barwy
*szrafu
*konturu
*linii
*sygnatur
*powierzchni
*opisu

-Powierzchniowa - modyfikacja metody zasięgów. Stosuje się do oznaczenia barwami lub szrafem powierzchni, na które został podzielony większy obszar. Nie ma obszarów zachodzących an siebie.

Metody Ilościowe
- Izolinii (izorytmiczna) - przedstawienie zjawisk ilościowych, które zmieniają się w przestrzeni w sposób ciągły. izolinie łączy punkto takim samym natężeniu(wartości) danego zjawiska . Ukazują zmienność odpowiednich zjawisk. Mają własne nazwy ;
*izohipsy
*izobary
*izotermy
*izohiety
*izohaliny
*izobaty

- Kropkowa - określenie wielkości zjawiska za pomocą punktów. Ukazuje natężenie na danym obszarze. Im więcej kropek tym większe natężenie.

- Kartogram - przedstawienie natężenia zjawiska za pomocą barwy lub szrafu o ustalonej skali w jednostkach podziału terytorialnego np. gęstość zaludnienia województwa. Kartogram wg. zasad:
1.Zasada logiczności - im zjawisko większe tym ciemniejsza barwa.

- Kartodiagram - pozwala na umieszczenie w jednostkach podziału terytorialnego diagramu np.kołowego , który pokazuje wielkość zjawiska a także jego wewnętrzną strukturę.
9 4 9