Odpowiedzi

2010-02-04T17:41:10+01:00
Trójpodział władz to podział władzy na władzę ustawodawczą wykonawczą i sądowniczą. Wymyślony przez Monteskiusza.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:41:20+01:00
Suwerenność narodu- zdolność do samodzielnego wykonywania władzy na danym terytorium, grupą osób lub samym sobą.
Trójpodział władzy- jest to podzielenie władzy na 3 segmenty ( władza sądownicza, wykonawcza, ustawodawcza).
konstytucjonalizm- kierunek uznający za najlepszą formę rządów władzę monarchy ograniczoną przez konstytucję
katalog praw obywatelskich- jest to dokument prawny, w którym zawarte są prawa obywateli.