1.czy stosowanie róznych norm zwłaszcza moralnych i obyczajowych jest uzasadnione w zaleznosci od sytuacji ?rozpatrz problem z punktu widzenia jednostki i społeczenstwa?
2.którą z formuł sprawiedliwosci uznajesz za najważniejsze dla ładu społecznego w twojej szkole?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T15:14:04+01:00
1.W każdym społeczeństwie uznawane są normy społeczne, czyli nakazy i zakazy dotyczące zachowania się człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Określają one sposób postępowania w stosunku do rodziny, przyjaciół , sąsiadów czy też państwa.
Normy społeczne dzielimy na: prawne, religijne, moralne i obyczajowe.

NORMY PRAWNE to zasady postępowania oparte na przepisach, które ustala państwo.
Uważam, iż stosowanie tych norm jest jak najbardziej uzasadnione niezależnie od sytuacji. Przekroczenia tych norm winno skutkować i skutkuje konsekwencjami prawnymi. Nadanie mandatu osobie, która przekroczyła prędkość czy też jechała pod wpływem alkoholu, lub odebranie prawa jazdy powinno wzbudzić w winowajcy poczucie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny. Równocześnie zyskuje na tym społeczeństwo pozbywając się kolejnego pirata drogowego. Postawienie przed sądem sprawy rozboju, grabieży pozwala na stwierdzenie, iż nie ma winy bez kary i jest przestrogą dla potencjalnych przestępców.
Ogólnie rzecz biorąc stosowanie norm prawnych pomaga w utrzymaniu ładu i porządku w społeczeństwie, a na jednostkę wpływa pouczająco.


Następnymi zasadami postępowania są NORMY RELIGIJNE. Mają one ograniczony zasięg i dotyczą tylko osób danego wyznania. Uznaje się ich nadprzyrodzone pochodzenia.
Stosowanie owych norm jest uzasadnione w zależności od sytuacji. Przyszło mi na myśl jedno z przykazań dekalogu- nie zabijaj. Według kościoła katolickiego musi być ono zachowywane, jednakże dopuszcza się odstępstwo w przypadku obrony kraju. Stosowanie różnorakich przykazań jest korzystne dla ładu i harmonii społeczności danego wyznania. Często normy religijne określają stosunki międzyludzkie , co pomaga współżyciu. Dla jednostki normy religijne stanowią drogowskaz jak żyć i kształtują sumienie każdego człowieka. Normy te stoją na straży naszego życia.

2.