Zapisz za pomocą wyrazenia algebraicznego :
a) różnice liczby a oraz sumy liczby -b i c
b)sume trzech liczb , z których pierwsza jest rózna x , a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
c)podwojoną różnicę kwadratów liczby a i b
d)iloczyn sumy liczby x i 6 przez ich różnice
e)sześcian różnicy liczby a i b
F)iloraz różnicy liczby -3 i m przez ich sume
G)sume trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

1

Odpowiedzi

2010-02-05T18:26:56+01:00
A) a-(-b+c)
b) x+x-5+x-10
c) 2adopotęgi2 -2bdo potęgi2
d) (x+6)*(x-6)
e) (a-b)do potęgi 3
f) (-3-m)/(-3+m)