1. Rzeczypospolitą zamieszkiwali ludzie o różnej kulturze i ...., np. Rusini, ...., ...., ... .
Przez kilkaset lat w jednym państwie żyli i współdziałali katolicy, wyznawcy .... i ....
Sprzyjało to rozwojowi gospodarczemu kraju.

Życie i współdziałanie na jednym terenie ludzi o różnej kulturze, .... i .... sprzyja wykształceniu tolerancji ....

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-07T18:48:39+02:00
Wyznaniach
czesi niemcy litwini
wiary ...........
wierze zainteresowaniach
narodowej