Napisz referat "polska pod rządami okupantów"
może być z neta!!!
uwzględnij jakich metod używali zaborcy aby agermanizować / zrusyfikować ludność, co to getta i holocaust, miejsca obozów koncertracyjnych i zagłady

daje 30 punktów!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:56:51+01:00
Aby germanizować/rusyfikować zaborcy usuwali polskie język ze szkół,w szkole można było posługiwać się wyłącznie językiem zaborców to zależy pod którym zaborem znajdowała się dana ludność.usuwano polską historię starano się jak najmniej lub wcale mówić o historii polskiej lub też przeinaczano fakty.Karano za posługiwanie się językiem polskim.
Getta są to zamknięte dzielnice żydowskie.W których przebywają wyłącznie żydzi w gettach panował głód i choroby.Za próbę wyjścia z getta karano śmiercią.
Holocaust(całopalenie).Zbrodniczy akt zagłady Żydów w okupowanej prze Niemcy Europie,dokonywano masowych mordów na ludności Żydowskiej.Jednak najwięcej ludzi ginęło w obozach
śmierci Ponary na Litwie,Babi Jar w Kijowie oraz ,Treblinka i Brzezinka .Miejscami masowej zagłady były również obozy Majdanek Bełżec Sobibór Chełmno na ziemiach Polskich.
5 5 5