Wypisz wszystkie środki stylistyczne z wiersza :
Podobno jesienią
kiedy duchy
wysypują się jak grzyby
c o ś c h o d z i ł o

Poszedłem sprawdzić
ot trochę łopianów
sympatyczne ćmy
nic więcej

Nazajutrz mówiono
c o ś c h o d z i ł o
w gabardynowym płaszczu

Kiedyś poszedłem tam
z siostrzyczką
zarwaliśmy bukiet paproci
na rumowisku

Nazajutrz mówiono
c o ś c h o d z i ł o
z c z y m ś m n i e j s z y m

Proszę o odpowiedz jak najszybciej ( osoby , które czcą napisać coś głupiego lub na poziomnie przedszkolaka to niech sobie darują!)

1

Odpowiedzi

2010-02-04T17:53:28+01:00
Porównanie ("duchy (...)jak grzyby)
epitety (GABARDYNOWYM płaszczu")
powtórzenia ("cos chodziło")
personifikacja ("sympatyczne cmy")