A)Janek dodał trzy liczby.Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej.Otrzymał 28 .Jakie To liczby.
b)Ania dodała trzy liczby.Druga z nich była trzy razy większa od pierwszej, a trzecia o 1 mniejsza od drugiej.W wyniku otrzymała liczbę o 23 większą od pierwszej z liczb.Jakie liczby dodała Ania

1

Odpowiedzi

2010-02-04T18:11:15+01:00
A)Janek dodał trzy liczby.Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej.Otrzymał 28 .Jakie To liczby.
1-wsza liczba = x = 6
2-ga liczba = 4x = 24
3-cia libczba = x-8 = -2
razem 28
x+4x+x-8=28
6x-8=28
6x=28+8
6x=36 / :6
x=6
b)Ania dodała trzy liczby.Druga z nich była trzy razy większa od pierwszej, a trzecia o 1 mniejsza od drugiej.W wyniku otrzymała liczbę o 23 większą od pierwszej z liczb.Jakie liczby dodała Ania
1-wsza liczba = x = 4
2-ga liczba = 3x = 12
3-cia libczba = 3x-1 = 11
razem x+23 = 4+12+11=27
x+3x+3x-1=x+23
7x-1=x+23
-1-23=x-7x
-24=-6x / :(-6)
4 = x
22 4 22