Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T17:58:40+01:00
1 stopień- 4 min 118*4=472min 472/60=7h 52min 10 00 -7 52h=2 08 - Los Angeles 116*4min= 7h 44min 10 00+ 7h 44min= 17 44 -Pekin
2010-02-04T18:05:36+01:00
2010-02-04T18:10:27+01:00
Los Angeles => 118'W
Pekin => 116'E
Warszawa => 21'E 10:00

==========================================================

Pekin ?
116' - 21' = 95'
15' => 1 godz.
90' => x godz. x = 90 / 15 = 6 (godz.)

95' - 90' = 5'
1' => 4 min.
5' => y min. y = 4 * 5 = 20 (min.)

Pekin => 10:00 + 6:20 = 16:20

==========================================================

Los Angeles ?
118' + 21' = 139'
15' => 1 godz.
135' => x godz. x = 135 / 15 = 9 (godz.)

139' - 135' = 4'
1' => 4 min.
4' => y min. y = 4 * 4 = 16 (min.)

Los Angeles => 10:00 - 9:16 = 0:44