1) oblicz wartość wyrażenia: -x² dla x= -1,5
2) oblicz: √¹²₂₇
3) zapisz w postaci potęgi: 10: 10⁻³
4) ile procent liczby 0,84 stanowi liczba 0,21?
5) zapisz w notacji wykładniczej: 0,000 000 17
6) dla jakich liczb wyrażenie (a-8) : (a²-8) nie ma sensu liczbowego?
7) podnieś do potęgi: (-2xy²)³
8) wyłącz wspólny czynnik przed nawias: a²b-ab²
9) pomnóż: (d+2)(d+3)
10) oblicz pole kwadratu o boku: (√2 + √4,5) cm
11) wyznacz x ze wzoru: a - x = 4c
12) za 1,2 kg orzechów zapłacono 18zł. Napisz wzór opisujący zależność y-kosztu orzechów [zł] od x-masy orzechów [kg]
13) zapisz układ równań do informacji: "Ania zapłaciła 10zł za dwie czekolady i 4 batony. Kasia zaś za 2 takie same batony i 3 takie same czekolady zapłaciła 9zł".
14) 20 dag czekoladek kosztuje 4,4 zł. Ile dekagramów tych czekoladek można kupić za 5,5 zł?

z góry dziękuje :**

2

Odpowiedzi

  • plan
  • Początkujący
2010-02-04T17:59:13+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:00:14+01:00
A.)[-(-1,5)]²=1,5²=3
wiem tylko a