To mają być równania: zad.1
Wojtek jest o pięć lat starszy od Kuby, a Grześ o trz lata młodszy od Wojtka.
Ile lat ma każdy z chłopców jeżeli razem mają 34 lata.

zad.2

Za dwie książki Ola zapłaciła 45 zł. Ile kosztowała każda książka, jeżeli jedna była o 7 zł droższa od drugiej?

zad 3

W dwóch klasach szóstych jest 51 uczniów . W klasie VIa jest o czterech uczniów więcej niż w VIb. Ilu uczniów jest w każdej klasie szóstej?

Każde musi mieć sprawdzenia warunków zadania.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:09:46+01:00
Z.1

wiek Kuby - x
wiek Wojtka - 5+x
wiek Grzesia - 2+x

x+5+x+2+x=34
3x=34-7
3x=27
x=9

wiek Kuby- 9 lat
wiek Wojtka - 14 lat (9+5=14)
wiek Grzesia - 11 lat (14-3=11)

9+14+11=34

z.2

cena 1 książki - x
cena 2 książki - x+7

x+x+7=45
2x=45-7
2x=38
x=19 zł

cena 1 książki = 19zł
cena 2 książki = 26zł (19+7=26)

19+26=45

z.3

ilość uczniów w klasie VIa - x+4
ilość uczniów w klasie VIb - x

2x=47
x=23,5

musiałaś coś źle napisać do tego zadania

2010-02-04T18:14:25+01:00
Zad 1.
Kuba x lat
Wojtek x+5
Grześ x+5-3=x+2
razem mają 34 lata
x+x+5+x+2=34 |-7
3x=34-7
3x=27 |:3
x=9
czyli
Kuba ma 9 lat, Wojtek ma 14 lat, a Grześ ma 11 lat
Zad 2.
1 książka x złotych
2 książka x+7 złotych
Razem 45 zł
x+x+7=45 |-7
2x=38 |:2
x= 19
czyli
1 ksiązka kosztowała 19 złotych,
a 2 książka kosztowała 19+7 złotych
Zad 3.
razem 51 uczniów
VI b x uczniów
VI a x+4 uczniów
x+x+4=51 |-4
2x=47 |:2
x=23,5
czyli
w VIa jest 27,5 ucznia
a VIb jest 23,5 ucznia
2010-02-04T18:40:51+01:00
Zad.1
Kuba- x
Wojtek-x+5
Grześ- x+5-3
34=x+x+5+x+5-3
34=3x+10-3
34-7=3x
27=3x
x=27:3
x=9
Kuba= 9 lat
Wojtek= 9+5=14(lat)
Grześ=14-3=11 (lat)
spr. 34= 9+(9+5)+(9+5-3)
34=9+14+11
34=34

zad.2
x-książka pierwsza
x+7- książka druga
45=x+x+7
45=2x+7
45-7=2x
38=2x
x=38:2
x=19-książka pierwsza
19+7=36-książka druga
spr.45=19+2x19
45=45

zad.3
VIb-x
VIa-x+4
51=x+x+4
51=2x+4
2x=47
x=47:2
x=23.5 - VIb
VIa- 23,5+4=27,5
spr.51=23,5+23,5+4
51=51
według mnie nie mozna uczniów dzielić na połówki ale w tym zadaniu nie ma innej możliwości.;d chyba że zrobiłam źle.;p