Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:14:30+01:00
Zaczęto dbać o odpusty, troszczyć się i zabiegać o zbawienie.
Luter ogłosił, że grzech w nas pozostaje, ale jeśli wierzymy, już jesteśmy zbawieniu. Było to łatwe i bardzo atrakcyjne dla wielu
poprzez to ze autorytet papieża osłabł. Ułatwiło to przyjęcie zasady, że najwyższą władzą jest władza świecka, a papieska powinna jej podlegać. Urzeczywistniło się to w sytuacji, gdy król Zygmunt faktycznie doprowadził do pogodzenia trzech papieży i zwołania soboru. Ogłoszenie się przez Henryka VIII głową Kościoła w Anglii.
Kościół dążył do wzrostu znaczenia świeckich. Luter wprowadził zasadę, że własne oświecenie przez Ducha Świętego daje wiedzę większą niż wszystkie sobory.Ułatwiło to wprowadzenie innych praw niż proponował Kościół, np. rozwodów.
Charakterystyczne było umożliwianie rozwodów, a nawet bigamii, jak w przypadku Lutra, który błogosławił podwójne małżeństwo Filipa Heskiego.
1 4 1