Witam, mam dokończyć życiorys Adama Chmielowskiego z lekcji religii jak narazie mam napisane:
Adam Chmielowski urodził się w 1864r, gdy był dzieckiem stracił obojga rodziców. W wieku 17lat w Powstaniu Styczniowym gdzie stracił nogę.... Z góry dziękuję.

3

Odpowiedzi

2010-02-04T18:42:50+01:00
Chmielowski Adam, Brat Albert-święty (1846 1916), malarz, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek. W 1989 roku został kanonizowany. Był uczestnikiem powstania styczniowego, gdzie stracił nogę. W latach 1865-66 odbył studia artystyczne w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona, później (1869 74) w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Malował poet. kompozycje real. i symbol. (Ogród miłości 1876, Wizja św. Małgorzaty 1880), portrety (m.in. Klementyny z Siemińskich Chojeckiej, ok. 1873), sceny powstańcze i rodzajowe, krajobrazy, odznaczające się miękką fakturą (widoczne powiązanie z impresjonizmem) i poet. fantazją. Swoje poglądy estetyczne (przeciwstawiał się elitaryzmowi sztuki) zawarł w artykule o istocie sztuki ("Ateneum" 1876).
Przejęty ideą czynnej miłości bliźniego założył w Krakowie przytułek dla bezdomnych i nędzarzy, zamieniony później w zgromadzenie tercjarzy III zakonu franciszkańskiego albertynów (zał. 1888) i albertynek (zał. 1891). Postać Chmielowskiego wielokrotnie znajdowała odbicie w literaturze pięknej (np. w Nawracaniu Judasza S. Żeromskiego, w Bracie naszego Boga K. Wojtyły).

liczę na naj... proszę
ps. sory że tak skrótami
4 5 4
2010-02-04T21:12:27+01:00
(stracił) ......... nogę. Wydostawszy się z niewoli, uciekł do Paryża. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w Monachium. Wróciwszy do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz Ecce Homo, znamionujący zachodzące w nim przemiany. Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu. Wstąpił do Zakonu Jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powodowany heroiczną miłością Boga i bliźnich poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Otwierał dla nich przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunków życia ratować w nich ludzką godność i kierować ku Bogu.

W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Centrum jego działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich, czasem sprzedawał namalowane przez siebie obrazy. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale przestając być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego i dna moralnego. Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, wyszukując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia.
  • jYsT
  • Rozwiązujący
2010-02-04T21:27:48+01:00
Brat Albert inaczej Adam Chmielowski ur. się 20 sierpnia w Igołomi koło Krakowa. Miał 3 rodzeństwa ,był najstarszy. w 1853 zmarł mu ojciec a w 14 roku jego życia matka. Chodził do szkoły rolniczo-leśnej, gdzie wysłała go ciotka.Brał udział w POWSTANIU STYCZNIOWYM w skutek czego stracił nogę. Kiedy wydostał się z niewoli uciekł do Paryża. Po amnestii w 1865r.kontynuował studia malarskie. Wrócił do kraju w 1874r. po czym na jego obrazach zaczęła pojawiać się tematyka religijna.Namalował słynny obraz "Ecce Homo".Wstępował do różnych zakonów. Swoje życie poświecił ubogim i bezdomnym.Budował dla nich przytuliska ,a dla bezrobotnych znajdował pracę.Zmarł 25grudnia 1916r. w Krakowie w opinii świętości.

Jakby co to amnestia oznacza:
jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar.
1 3 1