Droga prowadzi przez tunel, który ma przekrój w kształcie półkola. Po obu stronach drogi znajdują się chodniki o szerokości 1m. Samochód wjeżdżający do tunelu blisko krawężnika może mieć maksymalnie 3m wysokości. Jaką szerokość ma tunel

Prosze o rozwiazenie
Dam najlebsza odpowiesz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:10:18+01:00
Szer. tunelu to 2r,
z Pitagorasa:
3²+(r-1)²=r²
9+r²-2r+1=r²
10-2r=0
2r=10

Szerokość tunelu wynosi 10 metrów.
4 5 4
2010-02-04T18:13:30+01:00
X²=(x-1)²+3²
x²=x²-2x+1+9
2x=10
x=5

szerokosc tunelu:2x=2×5m=10m
2 5 2