Odpowiedzi

2010-02-05T23:22:16+01:00
Pradolina - to wielka dolina utworzona na przedpolu lądolodu, której rzeka ma przebieg równoległy do czoła ladolodu.

Pradoliny dzielimy na:

- KONSEKWENTNE : powstają w momencie gdy ogromne masy wody pochodzące z topniejącego lodowca odpływają najkrotszą drogą do morza

- SUBSEKWENTNE : powstają w pewnej odległosci od czoła lodowca w wyniku połączenia sił wód płynących od czoła lodowca(wody proglacjalne) i wód ekstraglacjalnych.Na powierzchni,która była nachylona przeciwnie do ruchu lodowca.

PRZYKŁADY:

* podkarpacka
* górnej Wisły
* wrocławsko-magdeburska
* głogowsko-barucka
* warszawsko-berlińska
* toruńsko-eberswaldzka
* kaszubska
* pomorska
2 5 2