1. Czy w czasach reformacji w Europie panowała tolerancja religijna ?
......(TAK LUB NIE) , ponieważ :
a)....
b)....
c) ....

2. Czy w VVI w. Rzeczpospolita była krajem tolerancji religijnej ?
....(TAK LUB NIE), ponieważ :
a) ....
b) ....
c) ....

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-07T19:01:48+02:00
1 . nie, ponieważ
a ) przez religje często odbywały się wojny
b ) ludzie często byli karani za wyznanie
c ) ludzie pomiatali sobą przez wyznania


2 . Tak , poniewqaż ;
a ) każdy ma prawo do własnego wyznania
b) nik nie może ukarać za poglądy
c ) ludzie o innych wyznaniach są tak samo traktowani , nie są pomiatani ani upokarzani .
7 3 7
2009-10-07T20:12:16+02:00
Nie, ponieważ:
a). Podzieliło sie chrześcijaństwo,
b). konflikty pomiędzy krajami innych wyznań,
c). konflikt miedzy papieżem a przywódcami innych wyznań
d). ocena ludności po religii
e). prześladowanie ludzi innych wyznań (nie panujących w danym kraju)

Tak, ponieważ:
a). brak krwawych konfliktów w państwie
b). porozumienie między luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi w celu obrony własnych religii (Sandomierz 1570r.)
c). akt konfederacji warszawskiej, gwarantował on tolerancje religijną, uznany przez szlachtę po śmierci ostatniego Jagiellończyka w 1573r.
d). nie narzucano religij panującego,
e). Polska zyskała miano kraju bez stosów
3 5 3