1. Wymień 4 cechy charakteryzujące gospodarkę krajów słabo rozwiniętych w Amerykach.
2. Wymień 4 duże miasta Ameryk i ich położenie.
3. Jaki wskaźnik urbanizacji charakteryzuje kraje Ameryki, wymień przyczyny wpływające na ten wskaźnik.
4. Języki urzędowe Ameryk.
5. Uprawy w Amerykach.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:30:24+01:00
Ad.1Cechy gospodarek państw słabo rozwiniętych:
-niski poziom rozwoju przemysłu
-niedobór wykształconej kadry pracowniczej
-przestarzałe technologie produkcji
-duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie
Ad.3
Kontynenty amerykańskie są silnie zurbanizowane.Zarówno w Ameryce Północnej jak i w Ameryce Południowej,w miatach mieszka nieco ponad 80% ludności.Szybki napływ ludności do miat doprowadził do powstawania miast-gigantów.Magnesem,który przyciaga ludzi do miast,jest przede wszystkim chęć poprawy warunków życia.
Ad.5
-uprawy roslin(np bananowce)
-hodowla zwierzat
-plantacje(biedniejsze południe)