Utwórz od bezokoliczników formy czasowników, zgodnie z informacjami podanymi w nawiasach.

zmienić się (2.os.l.poj.tr.rozkazujący)
stać się (3.os.l.poj.r.ż.cz.przeszły, czasownik niedokonany)
przestać (1.os.l.mn.r.nm.-os.tr.przypuszczający)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:10:03+01:00
Zmienić się- zmień się
stać się- stawała się
przestać- przestałybyśmy
4 4 4
2010-02-04T20:23:03+01:00
Zmień się, stawała się, przestałybyśmy
4 2 4