Odpowiedzi

2010-02-05T00:40:57+01:00
Sądzę, że chodzi tu o Żuławy Wiślane, ziemie na tych terenach to mady rzeczne, powstały one poprzez osadzanie się materiału transportowanego przez rzekę, w tym przypadku akurat Wisłę. Mady rzeczne dzielą się na właściwe, próchnicze i brunatne.
2010-02-05T01:07:18+01:00
Najlepsze gleby uprawne w Polsce to mady. Powstały one w wyniku powstających osadów rzecznych w zalewanych częściach dolin.