Zadanie jest łatwe !!!

Oblicz(wynik zapisz w postaci wykładniczej)

A) 3*10^11
B) 9*10^13/30*10^5
C) 3* 10^9 + 8*10^16
D) 3,8*10^20

Zapisz w najprostszej postaci
A) 1/2 #5/6
B) #5/2+2#5/3
C) 3#6 + #6/4
D)(3#5/2)^2
E)(-1/2 #3)^2
F)(#2/2)^3

ZAMIAST PIERWIASTKA JEST# A ZAMIAST POTĘGI^

1

Odpowiedzi

2009-10-07T19:17:41+02:00
A) 3*10^11 << To już jest zapis w notacji wykładniczej
B) 9*10^13/30*10^5 = 9*10¹³/3*10⁶=3*10⁷
C) 3* 10^9 + 8*10^16 = 24*10²⁵=2,4*10²⁶
D) 3,8*10^20 << To także jest juz zapis w notacji wykładniczej

Zapisz w najprostszej postaci
A) 1/2 #5/6=½*√5/√6=
B) #5/2+2#5/3=√5/2+2√5/3=3√5/6+4√5/6=7√5/6
C) 3#6 + #6/4=3√6+√6/4=12√6/4+√6/4=13√6/4
D)(3#5/2)^2=(3√5/2)²=45/4=11¼
E)(-1/2 #3)²=(-1/2√3)²=1/12
F)(#2/2)^3=(√2/2)³=2√2/8=√2/4