Odpowiedzi

Aby stwierdzic czy można stosować wzór skrócony należy obliczyć stosunek stęzenia do stałej czyli c/K C/K = 0,1 / 7,2* 10(do) -10 = 1/7,2 * 10(9) = 0,13888 * 10(do)9 a to jest na pewno większe niż 400.
Skoro tak, to można zastosować wzór skrócony czyli: K = alfa (do)2*c . Po przekształceniu tego wzoru :alfa = pierwiastek kwadratowy z K/c = pierwiastek z 7,2*10(do)-10/10(do)-1=pierwiastek z 7,2 * 10 (do)-9 = 10(do)-4pierwiastków z 0,72 = 8,5 * 10(d0)-5
24 3 24