Przetłumacz tekst z angielskiego bo jutro zdaje. ;/
Bardzo prosze..
1.Spiderman climbs up the side of a high building; Buffy kills an ugly vampire; gollum jumps into a volcano. Amazing scenes like these are not real; they are the work of special effects teams.
2.Meke-up artists can make actors look ill or tired and create new characters. In the old days, they used artificial teeth, ears and hair to create frightening monsters. Now they build completely new faces so the vampires in Buffy, the Vampire Slayer are very different from those in old horror films. And getting ready is ofter tiring. For some of the actors in Buffy, it took four or five hours to put on their meke-up.
3. There are other special effects, for example, trick photography. How big was the famous spaceship in the first STARS WARS film (1977)? It was really only a sixty centimetre model! Directors still use trick photography today. Peter Jackson, director of THE LORD OF THE RINGS (2001), used children dressed as hobbits in some scenes to make the characters smaller than the others.
4.The most interesting change recently is the use of computers. In Spider-man 2 (2004), the buildings look great but they are only 'virtual' buildings. And in THE LORD OF THE RINGS, one of the best characters is Gollum, but again, he is not real. The actor wore special clothers connected to a computer. The computer recorder him and produced images of Gullum's body. After that, they used the actor's real eyes and real voice to create a totally lefelike character!

Prosze na dzisiaj .!!! będę bardzo wdzięczna.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T09:24:29+01:00
1.Spiderman wspina się po stronie wysokiego budynku; Buffy zabija brzydki wampir; gollum skacze do wulkanu. Niesamowite sceny, jak te nie są prawdziwe, są prace efektów specjalnych zespołów.
2.Meke-up artyści mogą aktorów wyglądają źle lub zmęczenia i tworzenia nowych znaków. W dawnych czasach używali sztucznych zębów, uszu i włosów do tworzenia przerażających potworów. Teraz budują zupełnie nowe twarze, więc w wampiry Buffy, postrach wampirów są bardzo różne od tych w starych filmów grozy. I przygotowuje się ofter męczące. W przypadku niektórych podmiotów w Buffy, zajęło cztery lub pięć godzin do wprowadzenia na meke-up.
3. Są też inne efekty specjalne, na przykład fotografia podstęp. Jak duży był słynny statek kosmiczny w pierwszych ilmach STAR WARS (1977)? To było naprawdę tylko sześćdziesiąt model centymetr! Dyrektorzy nadal korzystać z fotografii trick dziś. Peter Jackson, reżyser LORD OF THE RINGS (2001), używane dzieci przebrane za hobbitów w niektórych scenach do znaków mniejsze niż inni.
4.W najciekawszych zmian niedawna jest korzystanie z komputerów. Spider-Man 2 (2004), budynki wyglądają wspaniale, ale są to tylko "wirtualne" budynków. I LORD OF THE RINGS, jeden z najlepszych znaków Gollum, ale znowu nie jest prawdziwe. Aktor nosił specjalne ubrania podłączony do komputera. Nagrywarki komputerowej niego i produkowane obrazy ciała Gullum's. Po tym, używali aktora prawdziwe oczy i głos prawdziwy i stworzyć zupełnie lefelike charakter!


wiem że słabo przetłumaczone ale translator tak mi napisał :////
sama se poprawisz i będzie git!!! ;P
2 3 2