Odpowiedzi

2009-10-08T15:42:33+02:00
1.Różnice:
Zdanie podmiotowe
Orzeczenie czasownikowe jest wyrażone formą czasownika osobowego:
Janek pisze.
Słońce świeci.

Orzeczenie imienne składa się z łącznika wyrażonego formą czasowników \"być\",
\"stać się\", \"zostać\", \"musieć\", \"chcieć\", \"mieć\" i orzecznika wyrażonego inną częścią mowy:
rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, imiesłowu przymiotnikowego

Zdanie podrzędne
*podmiotowe(kto?co?)
*orzecznikowe(co robi?co się z nim dzieje?)
*przydawkowe(jaki?jaka?jakie?
który?która?które?czyj?czyja?czyje?
ile?czego?z czego?)
*dopełeniowe(kogo?czego?komu?czemu?
kogo?co?z kim?z czym?o kim?o czym?)
*okolicznikowe
1)miejsca (gdzie?skąd?dokąd?)
2)czasu (kiedy?od kiedy?jak długo?)
3)sposobu (jak?w jaki sposób?)
4)przyczyny (z jakiego powodu/przyczyny?)
5)celu (po co?w jakim celu?)
6)warunku (dlaczego?pod jakim warunkiem?)
7)przyzwolenia (mimo co?mino czego?)

2.Wykrywamy elementy systemowe frazeologii za pomocą wyróżnienia 3 typów frazeologicznych: zwrotów frazeologicznych,fraz frazeologiczny i wyrażeń frazeologicznych.

3.Motywy literackie są to jak sama nazwa mówi za siebie "motyw" jest to pewien temat tekstu np. motyw miłosny albo motyw komediowy.Rozpoznajemy je czytając tekst.(tak ja sądzę)

4.To odmiana przymiotnikowa rzeczowników to odmiana rzeczowników taka jak przymiotników, czyli polega ona na stosowaniu końcówek fleksyjnych charakterystycznych dla odmiany przymiotników. Poza rzeczownikami należącymi do tej odmiany w języku ogólnym lub do odmiany mieszanej przymiotnikowo-rzeczownikowej (np. woźny, woźnego, woźnemu).

Myślę że pomogłem:]