BUDOWA I NAZEWNICTWO SOLI

Zad.1.Uzupełnij tabelę dopsiując do nazwy kwasu wzór sumaryczny,nazwę anionu reszty kwasowej oraz wartościowość reszty kwasowej.

Nazwa kwasu:
1.kwas jodowodorowy
2.kwas bromowodorowy
3.kwas fluorowodorowy
4.kwas siarkowy (VI)
5.kwas azotowy (V)
6.kwas węglowy


Zad.2 dOPASUJ NAZWY SOLI Z ICH RODZAJAMI:

SOLE KWASÓW BEZTLENOWYCH:
SOLE KWASÓW TLENOWYCH:


DO WYBORU:
siarczany (VI)
fluorki
chlorki
węglany
siarczki
azotany (V)
fosforany (V)
jodki
bromki
dichromiany (VI)

3.Uzupełnij tabelę.
Naz.soli Wzór sumaryczny soli Kation metalu Anion reszty kwasowej
1.chlorek 1. 1. 1.
miedzi

2.jodek glinu 2. 2. 2.


3. 3.ZnCl2 3. 3.

4. 4. 4.K+ 4.Cl-


5.siarczek 5. 5. 5.
sodu


6. 6. K2S 6 6

7.chlorek 7. 7. 7.
żelaza (III)

8. 8. 8.Na+ 8.PO4 na dole 3-
u góry

9.węglan sodu 9. 9. 9.

10.azotan (V) wapnia 10. 10. 10.


błedne zgłaszam.
wybiorę najlepsze !

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:00:11+01:00