Odpowiedzi

2009-10-07T19:08:59+02:00
I.
600+20=620
(20/620)*100%=3,23%

II.
Z 4 litrów 12 % roztworu cukru odparowano 2,5 l wody . Jakie jest stężenie procentowe otrzymywanego roztworu.?

mr1= 4l
Cp1= 12%
mr2= 4-2,5=1,5l
cp2=?

Cp=ms/mr*100%
12%=ms/4*100% /*4
48%=ms*100%
ms=48/100
ms=0,48

Cp2=0,48/1,5*100%
Cp2=32%
14 1 14
2009-10-07T19:10:39+02:00
Mr=600g
ms=20dag=200g
mR=mr+ms=800g
cp=(ms:mR)*100%=25%
20 3 20