Potrzebuję wyjaśnienia pojęć:

periodyzacja-
Hellada-
polis-
Wielkie Dionizje-
agora-
demokracja ateńska-
ostracyzm-
schizma-
lokacja-
inwestytura-
wyprawy krzyżowe-
Światowid-
monarchia patrymonialna-
seniorat-
feudalizm-
przywilej-
mumia-
piramida-
system nawadniający-

prosto, krótko i na temat :}
daję naj.

2

Odpowiedzi

2010-02-04T18:31:22+01:00
Periodyzacja-podział na epoki, okresy historyczne, epoki literackie
Hellada-ogólna nazwa starożytnej Grecji
polis-forma państwa w starożytnej Grecji, Fenicji i Mezopotamii,
Wielkie Dionizje-największe święto Ateńczyków
agora-główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji
demokracja ateńska- forma ustroju państwowego zapoczątkowana w Atenach w VI wpne
ostracyzm-rodzaj tajnego głosowania w starozytnej Grecji
schizma-rozłamy w łonie Kościołów
lokacja-forma organizacyjno-prawna
inwestytura-nadawanie stanowisk kościelnych przez monarchę
wyprawy krzyżowe-łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII w
Światowid-potoczna, niepoprawna nazwa słowiańskiego bóstwa Świętowita bądź pismo wydawane w Krakowie w latach 1924-1939
monarchia patrymonialna-najstarsza forma państwa feudalnego
seniorat-stosowana w wiekach średnich zasada określająca porządek obejmowania tronu
feudalizm-ustrój społeczno-polityczny
przywilej-prawo (dokument) nadane przez monarchę
mumia-zmumifikowane (zabalsamowane) ciało człowieka
piramida-grobowiec osoby prywatnej albo podbudowa dla świątyni.
system nawadniający-system mający na celu doprowadzanie wód
1 5 1
2010-02-04T18:38:30+01:00
Periodyzacja - umowny podział continuum czasowego na epoki, okresy historyczne, epoki literackie,
hellada - nazwa starożytnej grecji,
polis - miasto-panstwo
wielkie dionizje - święto w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa
agora - główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji
demokracja ateńska - była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce
ostracyzm - praktyka polityczna w starożytnej Grecji
schizma - rozłam między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem
lokacja – forma organizacyjno-prawna, nadawana prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi
inwestytura - nadawanie stanowisk kościelnych przez monarchę
wyprawy krzyżowe – łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII w. w celu odbicia, a następnie obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie
światowid - potoczna nazwa kamiennego posągu z około IX-X wieku
monarchia patrymonialna - najstarsza forma państwa feudalnego, zapoczątkowana w państwie frankońskim za panowania dynastii merowingów
seniorat – stosowana w wiekach średnich zasada określająca porządek obejmowania tronu
feudalizm - ustrój społeczno-polityczny, ukształtowany w średniowieczu
przywilej - prawo nadane przez monarchę określonej grupie społecznej obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju
mumia – określa zmumifikowane ciało człowieka, zabezpieczone przed rozkładem odpowiednimi zabiegami i substancjami
piramida – grobowiec osoby prywatnej albo podbudowa dla świątyni
system nawadniający - stosowany w Egipcie, wymagał odgórnego zarządzania

wszystko przepisane z zeszytu z 1klasy
jak pomogłem daj naj ;))
2 3 2