Na podstawie zamieszczonych tekstów oceń rolę szlachty w życiu państwa. Jakie zauważasz pozytywne, a jakie negatywne strony jej działalności?
a) Szlachta polska była bardzo liczna. Stanowiła (wg różnych obliczeń) 7- 10 % społeczeństwa. W innych krajach szlachta stanowiła 1- 2% ogółu ludności. Dzięki temu w żadnym innym państwie tak wiele osób nie brało udziału w rządach.
b) Za pomocą przywilejów ekonomicznych szlachta zahamowała rozwój miast, np. ustalając sztywne ceny na towary miejskie. Ograniczyła też wolność osobistą chłopów i zwiększyła ich obowiązki (liczbę dni pańszczyzny i wysokość danin)
c) Szlachta stworzyła bogatą kulturę i obyczajowość, które na trwałe weszły do polskiego dziedzictwa narodowego.


Z góry dziękuję za pomoc. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T13:15:57+02:00