Od tego zależy moja ocena.... ://// a ja nie mam pojęcia.....
Napisz program w pascalu który ułoży w kolejności rosnącej liczby w tablicy. Ilość liczb podaje użytkownik na początku programu.

interesuje mnie co mam wpisać aby mi proogram po kolei ułożył liczby

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:51:03+01:00
Program sort;

uses crt;

var
i,j,m,a,l: Integer;
tablica: array [1..1000] of Integer;

{ PROCEDURA SORTUJACA }
Procedure sortuj(ilosc:integer);
begin
for i := 1 to ilosc-1 do
begin
m := i;
for j := i+1 to ilosc do
if tablica[j] < tablica[m] then
m := j;
a := tablica[i];
tablica[i] := tablica[m];
tablica[m] := a;
end;
end;
{ //PROCEDURA SORTUJACA }

begin { POCZATEK PROGRAMU }

Randomize;
clrscr;

{ ZAPYTANIE O ILOSC LICZB }
Write('Podaj ilosc liczb: ');
readln(l);
{ // ZAPYTANIE O ILOSC LICZB }

clrscr;

{ PRZYPISYWANIE LOSOWYCH LICZB DO TABLICY }
for i := 1 to l do
tablica[i] := Random(100); { W NAWIASIE MOZNA ZMIENIC ZAKRES LICZB JAKIE BEDA GENEROWANE }
{ //PRZYPISYWANIE LOSOWYCH LICZB DO TABLICY }

sortuj(l); { UZYCIE PROCEDURY SORTUJACEJ }

{ WYPISANIE POSORTOWANYCH LICZB }
for i := 1 to l do
WriteLn(tablica[i]);
{ //WYPISANIE POSORTOWANYCH LICZB }

readkey;
end.