Odpowiedzi

2010-02-04T18:41:17+01:00
Zarastanie jeziora jest przykładem sukcesji wtórnej. Sukcesja wtórna jest o wiele szybsza do sukcesji pierwotnej, zachodzi na obszarach wcześniej zajętych przez inną biocenozę.

Proces sukcesji wynika z faktu iż organizmy żyjąc w danym środowisku zmieniają je.

Etapy sukcesji jeziora:
1.odkładająca się na dnie jeziora materia tworzy grube pokłady mułu
2.jezioro staje się płytsze, wypłycenie się brzegów prowadzi do przesuwania się granicy lądów i wody
3.jezioro stopniowo zarasta
4.dalsze zmiany sukcesywne prowadzą do powstania lasu wg schematu : bagno -> torfowisko -> zarośla krzewiaste -> las

Przyczyną zarastania jezior jest eutrofizacja - wzrost żyzności wód, spowodowana przedostawaniem się do jeziora ścieków komunalnych, przemysłowych oraz powierzchniowym wymywaniem nawozów min.

Eutrofizacja powoduje szybsze zanikanie zbiorników wodnych - szybko odkładające się osady denne coraz wyżej podnoszą poziom dna, aż zbiornik zupełnie zniknie z powierzchni Ziemi.