Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T18:40:17+01:00
Ewangelia wg Marka zaczyna się od słów: "Początek Ewangelii [dobrej nowiny] o Jezusie Chrystusie Synu Bożym". Marek pomija całe dzieciństwo Mesjasza, rozpoczynając swoją relację od Chrztu w Jordanie i krótkiego opisu działalności Jana Chrzciciela. Ogólnie możemy wyodrębnić następujące części Ewangelii:

* Przygotowanie do działalności Jezusa (Mk 1,1-13)
* Działalność Jezusa w Galilei (Mk 1,14-7,23)
* Działalność Jezusa poza Galileą (Mk 7,24-9,50)
* Podróż do Jerozolimy (Mk 10,1-52)
* Działalność w Jerozolimie (Mk 11,1-13,37)
* Męka i śmierć Jezusa (Mk 14,1-16,8)
* Zmartwychwstanie (Mk 16,9-20)
5 3 5