Pytania z biologii na zaliczenie 1 semestru:
1 dział:
1. Podaj przykłady 5 nauk biologicznych i wyjaśnij, czym się one zajmują.
2.Wymień główne zasady prowadzenia doświadczeń biologicznych.
3.Wymień w kolejności jednostki systematyczne stosowane w botanice i zoologi. Co to jest gatunek? Wymień 3 przykłady gatunków (nazwa rodzajowa i gatunkowa).
4.Czym się różni klasyfikacja sztuczna od naturalnej?
5.Wymień organelle komórkowe i dopisz, jakie funkcje pełnią
6.Wymień 5 królestw organizmów i podaj 1-2 zdania charakterystyki wraz z przykładami organizmów

2 dział:
1.Co rozumiesz przez odżywianie organizmów?
2.Na czym polega samożywne odżywianie? podaj definicję fotosyntezy i napisz słowną reakcję
3.Na czym polega cudzożywne odżywianie? Na dowolnym przykładzie omów trawienie zewnętrzne i wewnętrzne.
4.Na czym polega oddychanie komórkowe? Napisz reakcję oddychania tlenowego i beztlenowego.
5.W tabeli zestaw sposoby oddychania, biorąc pod uwagę substraty, produkty, ilości energii, miejsce zachodzenia procesu tlenowego i beztlenowego.
6.Co rozumiesz przez rozmnażanie? Zrób zestawienie porównywawcze rozmnażania bezpłciowego+płciowego. Wymień sposoby bezpłciowego rozmnażania i podaj przykłady.

Wiem daje mało pkt. ale tylko tyle mam dałem wszystkie jakie miałem. Tylko nie za dużo tego bo to do wkucia na blache ;P.

3

Odpowiedzi

2010-02-04T18:47:40+01:00
1.cytologia - nauka - komórka
histologia- nauka - tkanka
fizjologia- nauko o czynnościach narządów - narządy - organy
genetyka - nauka o dziedziczności - organizm
ekologia - nauka o zależnościach między organizmem, a środowiskiem
6 prokariota
protista
grzyby
rośliny
zwierzęta
3 4 3
2010-02-04T18:49:19+01:00
1. Podaj przykłady 5 nauk biologicznych i wyjaśnij, czym się one zajmują.
Botanika (biologia roślin)
Cytologia (biologia komórki)
Anatomia(biologia ciał organizmów żywych)
Biochemia(substancje organiczne)
Histologia(nauka o rozwoju)
2.Wymień główne zasady prowadzenia doświadczeń biologicznych.
To powinieneś mieć w zeszycie w jednej z pierwszych lekcji
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:09:20+01:00
1 dział
1.biochemia-związki chemiczne
cytologia-komórki
histologia-tkanki
systematyka-opis i klasyfikacja organizmów
ekologia-bada związki między różnymi organizmami oraz zależności między nimi a środowiskiem
anatomia-narządy
genetyka-zmienność oraz dziedziczenie cech organizmów
2.Metoda naukowa-zasady,które umożliwiają budowanie rzetelnej wiedzy naukowej.Przebiega według określonego schematu:
obserwacja-problem badawczy-hipoteza-doświadczenie-potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy-wniosek,który może stać się teorią naukową
3.Podstawową jednostką klasyfikacji biologicznej jest gatunek.Osobniki należące do jednego gatunku maja podobna budowę,mogą się krzyżować i wydawać płodne potomstwo
4.Systematyka zajmuje się opisywaniem,nadawaniem nazw i podziałem organizmów.Podział opierający się wyłącznie na podobieństwach w wyglądzie organizmów to system sztuczny.System naturalny uwzględnia pokrewieństwo między organizmami
6.Królestwa-jednostki klasyfikacji biologicznej najwyższej rangi.Podziału na królestwa dokonano na podstawie budowy ich komórek i charakterystycznych cech organizmów.Obecnie wyróżnia się 5 królestw:bakterii,protistów,grzybów,roślin i zwierząt
2 dział
1.Odżywianie-pobieranie różnych związków i wytwarzanie z nich substancji potrzebnych do uzyskania energii oraz materiału budulcowego.
2.Organizmy samożywne(autotrofy)-samodzielnie wytwarzają związki organiczne w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy
Fotosynteza-polega na wytwarzaniu z prostych związków nieorganicznych-dwutlenku węgla i wody-pożywienia z udziałem światła.
na str 30 masz zapisana reakcję ;)
a z resztą te wszystkie zagadnienia masz na 24 i 44 str w podr i to jest podsumowanie ;pp a i powodzenia ;)
7 4 7