Le energii należy dostarczyć aby żelazny prostopadłościan o wymiarach 20cm na 10cm na 5cm ogrzać od temp. pokojowej 20stopni Celsjusza do temp topnienia żelaza 1945 stopni Celsjusza.
Ciepło właściwe 460 J/Kg.
Gęstość żelaza 7800 kg/m do sześcianu.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T18:44:44+01:00
Dane:
f=20 cm=0,2m
g=10cm=0,1m
h=5cm=0,05m
t1=20°C
t2=1945°C
c=460 J/(kg*K) - taka jest jednostka poprawna!
ρ=7800kg/m³

Szukane:
E - energia cieplna
E=m*c*(t2-t1)
m=ρ*V
V=fgh

E = ρ f g h c (t2-t1) = 7800 * 0,2 * 0,1 * 0,05 * 460 * (1945 - 20) = 6 906 900
[kg * m⁻³ * m³ * J * kg⁻¹ * K⁻¹ * K = J] ≈ 6,9 MJ
2010-02-04T19:06:05+01:00
Ob=20*10*5=1000 (cm³)
7800 kg/m³ = 7800 1000g/1000000cm³=7,8 g/cm³ (tylko zamiana jednostki)
1000cm³ * 7,8 g/cm³ = 7800g = 7,8kg (masa sześcianu)
Q = cw * m * przyrost temp.
Q = 460 J/kg*st.C * 7,8kg * 1925st. C ≈ 6906900 J (6,9069 MJ)
Ostateczny wynik można zaokrąglić do 6,9 MJ.