1.Napisz jakie niosą: ryzyka finansowe oraz :płynnosc. inwestycje finansowe.
2. Co to jest stopa dochodów
3. co to jest płynność inwestycji
4. Co to są depozyty bankowe i ich rodzaje.
5. Jak wybrać depozyt bankowy?
6. Co to są inwestycje walutowe ?
Z góry dziękuje ;*

1

Odpowiedzi

2010-11-20T18:19:30+01:00

Depozyt bankowy,to kwoty pieniężne lub inne wartości powierzone bankowi na przechowanie

Rodzaje depozytów;

depozyty a'vista depozyty terminowe depozyty dewizowe depozyty automatyczne

Płynność inwestycji, to  łatwa możliwości zbycia inwestycji. Przykładem niskiej płynności są np.nieruchomości

Inwestycje walutowe, to forma lokowania oszczędności z wykorzystaniem znajomości mechanizmów rynku walutowego

Stopa dochodu jest to procentowa zmiana( wzrost lub spadek) wartości inwestycji w określonym czasie.

Wybór depozytu bankowego,aby oceniając atrakcyjność depozytu powinniśmy skupić się na trzech istotnych czynnikach: rentowności, płynności oraz stopniu ryzyka.