Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-07-06T15:24:45+02:00

1. kwas+zasada->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas->sól+woda

4. tlenek metalu+tlenek kwasowy->sól

5. tlenek kwasowy+zasada->sól+woda

6. metal+niemetal-->sól

7. sól1+kwas1->sól2+kwas2

8. sól1+zasada1->sól2+wodorotlenek

9. sól1+sól2->sól3+sól4

 

a) chlorek baru

1.\ 2HCl+Ba(OH)_2-->BaCl_2+2H_2O\\ 2.\ Ba+2HCl-->BaCl_2+H_2\\ 3.\ BaO+2HCl-->BaCl_2+H_2O\\ 4.\ nie\ zachodzi\\ 5.\ nie\ zachodzi\\ 6.\ Ba+Cl_2-->BaCl_2\\ 7.\ BaSO_3+2HCl-->BaCl_2+SO_2+H_2O\\ 8.\ Ba(OH)_2+CuCl2-->BaCl_2+Cu(OH)_2\forall\\ 9.\ BaS+ZnCl_2-->BaCl_2+ZnS\forall

 

b) azotan(V) srebra(I)

1.\ HNO_3+AgOH-->AgNO_3+H_2O\\ 2.\ nie\ zachodzi\\ 3.\ Ag_2O+2HNO_3-->2AgNO_3+H_2O\\ 4.\ Ag_2O+N_2O_5-->2AgNO_3\\ 5.\ 2AgOH+N_2O_5-->2AgNO_3+H_2O\\ 6.\ nie\ zachodzi\\ 7.\ Ag_2CO_3+2HNO_3-->2AgNO_3+CO_2+H_2O\\ 8.\ 2AgOH+Mg(NO_3)_2-->2AgNO_3+Mg(OH)_2\forall\\ 9.\ 2AgCl+Pb(NO_3)_2-->2AgNO_3+PbCl_2\forall

 

c) siarczan(VI) miedzi(II)

1.\ H_2SO_4+Cu(OH)_2-->CuSO_4+2H_2O\\ 2.\ nie\ zachodzi\\ 3.\ CuO+H_2SO_4-->CuSO_4+H_2O\\ 4.\ CuO+SO_3-->CuSO_4\\ 5.\ SO_3+Cu(OH)_2-->CuSO_4+H_2O\\ 6.\ nie\ zachodzi\\ 7.\ CuCl_2+H_2SO_4-->CuSO_4+2HCl\\ 8.\ Cu(OH)_2+HgSO_4-->CuSO_4+Hg(OH)_2\forall\\ 9.\ CuBr_2+HgSO_4-->CuSO_4+HgBr_2\forall

 

d) fosforan(V) żelaza(III)

1.\ H_3PO_4+Fe(OH)_3-->FePO_4+3H_2O\\ 2.\ 2Fe+2H_3PO_4-->2FePO_4+3H_2\\ 3.\ Fe_2O_3+2H_3PO_4-->2FePO_4+3H_2O\\ 4.\ 2Fe_2O_3+P_4O_1_0-->4FePO_4\\ 5.\ P_4O_1_0+4Fe(OH)_3-->4FePO_4+6H_2O\\ 6.\ nie\ zachodzi\\ 7.\ FeCl_3+H_3PO_4-->FePO_4\forall+3HCl\\ 8.\ Fe(OH)_3+Na_3PO_4-->FePO_4\forall+3NaOH\\ 9.\ Fe(NO_3)_3+K_3PO_4-->FePO_4\forall+3KNO_3

107 4 107
w reakcjach strąceniowych wodorotlenek się nie wytrąca tylko sól się może wytrącić