1.Napisz wzory strukturalne alkoholi zawierających w cząsteczce 3,4 i 5 atomów węgla.Podaj nazwy tych alkoholi.

2.Oblicz skład procentowy alkoholu zawierającego w cząsteczce 5 atomów węgla.

3. Ustal wzór alkoholu monohydroksylowego , którego masa atomowa wynosi 60u.

4.Ułóż równania reakcji przedstawione schematami.
a) propanol + .......... ----> tlenek węgla(II) +..........
b) etanol + .......... ----> węgiel +..........
c) butanol + .......... ----> tlenek węgla(IV) +..........

5. Do 200 g 10-procentowego wodnego roztworu kwasu octowego dolano 100 g wody . Oblicz stężenie procentowe potrzymanego roztworu .

1

Odpowiedzi

2010-02-04T18:53:48+01:00
C3H5OHpropanol
C4H9OH butanol
C5H11OH pentanol

2 C5H11OH= 88u
88-100%
60-x
x=68,18% węgiel

88-100%
12-x
x=13,6- wodór

16-x
88-100%
x=18,1% tlen

3 OH=17 u 60-17=43 C3H7OH -wzór propanal
4
a) propanol + tlen ----> tlenek węgla(II) +woda
b) etanol + .tlen ----> węgiel +woda
c) butanol + tlen. ----> tlenek węgla(IV) +woda

5ms=Cp*Mr/100
ms=20g

Cp=20*100/300= 6,67%
3 4 3