Odpowiedzi

2010-02-06T12:44:26+01:00
Dane:
t1=10*C - temperatura początkowa gliceryny
t2=150*C - temperatura dolanej gliceryny
t3=100*C - temperatura końcowa gliceryny po wymieszaniu
m2=0,4 kg - masa "gorącej" gliceryny
cw=2386 J/kg*stC - ciepło właściwe gliceryny
Obliczyć:
m1=? - masa chłodnej gliceryny
Wzór:
Q=m*cw*∆t

Rozwiązanie:
Q1=m1*cw*∆t1 ∆t1=(t3-t1)
Q2=m2*cw*∆t2 ∆t2=(t2-t3)
z bilansu cieplnego
Q1=Q2
m1*cw*(t3-t1) = m2*cw*(t2-t3) dzielimy obustronnie przez cw i otrzymujemy
m1*(t3-t1) = m2*(t2-t3)
m1=m2*(t2-t3)/(t3-t1)
Podstawiamy dane i obliczamy
m1=0,4*(150 - 100)/(100 - 10)
m1=0,4*50/90
m1=20/90
m1=0,22kg

rachunek jednostek"
[m1]=[kg*stC/stC]=[kg]
odpowiedź
Początkowa masa gliceryny to 0,22 kg
1 4 1