Oblicz pola powierzchni bocznych graniastosłupów prostych. Wypisz wzory na te graniastosłupy.
Wymiary :
a) 12cm x 15cm x 5cm - o podstawie trójkąta
b) 1,5dm x 5cm x 6cm x 1dm x 2,5dm - o podstawie trapezu
c) 0,3 m x 0,3 dm x 10 cm - o podstawie prostokąta
d) 1,2 dm x 9cm - o podstawie sześcianu

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:53:35+01:00
A)odpowiedźi nie mogę podać bo nie wiem jaki to jest trójkąt

b)
5cm=0,5dm
6cm=0,6dm

Pb=a*h+b*h+c*h+d*h=h*(a+b+c+d)
Pb=1,5*2,5+0,5*2,5+0,6*2,5+1*2,5=3,75+1,25+1,5+2,5=9dm²

c)
0,3m=3dm
10cm=1dm

Pb=2*a*h+2*b*h
Pb=2*3*1+2*0,3*1=6+0,6=6,6dm²

d)
9cm=0,9dm

Pb=6*a*h
Pb=6*1,2*0,9=2,16