1. Wyjaśnijcie, na czym polega wpływ opisanych poniżej prądów morskich na temperaturę powietrza.

(..) Prądy morskie wywierają znaczny wpływ na temperaturę i wilgotność (..) powstających nad nimi mas powietrza.
Prądy ciepłe ogrzewają powietrze, które (..) przenoszone jest nad obszary lądowe. Cieplejsze powietrze posiada równocześnie większą zdolność pochłaniania pary wodnej, której źródłem jest w omawianym przypadku powierzchnia mórz i oceanów. W tych warunkach tworzą się chmury i opady, które również przenoszone (...) nad przylegające lądy. Prądom ciepłym towarzyszą więc wilgotne i ciepłe masy powietrza.
Znaczenie ciepłych prądów morskich w kształtowaniu termicznych cech klimatu zwiększa się w miarę wzrostu szerokości geograficznej. Jedynym z lepszych przykładów oddziaływania omawianych prądów morskich na klimat jest Prąd Zatokowy płynący przez Atlantyk od Zatoki Meksykańskiej do Morza Barentsa. Łagodzi on nadając mu cechy bardziej oceaniczne, przyczynia sie do wzrostu opadów (zwłaszcza zimą), także powoduje duża zmienność typów pogody.
Odwrotnie odziałują na klimat prądy chłodne. Przyczyniają się do ochładzania zalegających obszarów lądowych, decydują o suchości klimatu i dużej stałości typów pogody.
Przykładami są prądy płynące wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentów - Prąd Peruwiański, Benguelski, Zachodnioaustralijski. W rezultacie ich działalności powstały m.in. pustynie nadbrzeżne - Atacama, Namib

1

Odpowiedzi

2010-02-05T00:08:16+01:00
Istnieją dwa typy prądów morskich : ciepłe i zimne. Ciepłe prądy to te, wiejące od równika w stronę biegunów. Natomiast zimne prądy to wiejące od biegunów do równika.

Analogicznie do tego, prądom ciepłym jak sama nazwa wskazuje towarzyszą wilgotne i ciepłe masy powietrza. Doprowadza to do złagodzeń klimatu. Ciepłe masy powietrza podnoszą temperaturę. Powodują zmienność klimatu

Zimne masy powietrza, są suche, a masy powietrza powodują stałość klimatu.

NAZWA PRĄDU - CIEPŁY CZY ZIMNY NIE ZALEŻY OD TEMPERATURY, PRĄD CIEPŁY MOŻE MIEĆ -4°C A ZIMNY +20°C

A wpływ temperatur zależny jest od rodzaju mas powietrza
5 4 5