Odpowiedzi

2010-02-04T19:14:05+01:00
Bogurodzica:
- pieśń rycerstwa polskiego, patriotyczna (carmen patrium - pieśń ojczyźniana)
- pierwszy hymn Polski
- pieśń maryjna
- pojawia się w niej motyw deesis - Bóg, Maryja, Jan Chrzciciel, Chrystus (słowa do Boga są kierowane najpierw do Matki Bożej, św. Jana Chrzciciela)
- prawdopodobnie powstała w XIII wieku
- tytuł jest zrostem słowotwórczym (Bóg i rodzica - staropolska nazwa matki)
- zwrot do Matki Boskiej, by wysłuchała modlitw, zyskała dla podmiotu lirycznego(zbiorowego) łaskę Boga
- Maryja jest wysławiona przez Boga, została wybrana na matkę Chrystusa
- pierwsza zwrotka kończy się zwrotem do Boga
- zwrotka II:
- zwrot do Boga za pomocą Jana Chrzciciela o wysłuchanie modlitwy
- podmiot liryczny prosi o szczęśliwe, pomyślne życie na ziemi i o pobyt w raju po śmierci
- zwrot do Boga (Panie, zmiłuj się)
--rymy i budowa:
- dokładne, niedokładne(tak się nazywają), żeńskie(bo rymują się wyrazy wielosylabowe), zewnętrzne(rymują się wyrazy na końcu wersu), wewnętrzne(rymują się w wersach - Bogurodzica-dziewica)
- układ parzysty (aabbcc)
- jest to wiersz asylabiczny(różna liczba głosek)
- wiersz jest rytmiczny oraz ma charakter MELICZNY(bo można go śpiewać, to ważne)
- paralelizm (podobieństwo) składniowy
- wiersz informacyjno-zdaniowy (typowy dla Średniowiecza)
notatka z mojego zeszytu z I liceum.
4 2 4
2010-02-04T19:29:52+01:00
Bogurodzica nazywana pieśnią ojców prawdopodobnie powstała w XIII w. Autor Bogurodzicy jest nie znany gdyż w średniowieczu do autorstwa nie przywiązywano znaczenia. O oryginalności utworu świadczy fakt, że w innych kulturach nie znaleziono podobnego, jest utworem autentycznie oryginalnym. W pierwszej strofie wierni zwracają się do Maryi z prośbą by pozyskała względy swojego syna. w drugiej strofie zwracają się do Bożego syna by zechciał przez względy Jana Chrzciciela usłyszec modlitwę wiernych, dac im to o co proszą czyli pobożne życie na Ziemi pełne bogactwa, dóbr, a także zapewnił życie wieczne. Kompozycja strof jest taka sama: apostrofa, prośba, refren co nazywamy paralelizm. Strofy zbudowane są także na zasadzie kontrastu ponieważ w pierwszej strofie apostrofa jest rozbudowana, a prośba krótka, a w 2 strofie apostrofa krótka, prośba długa.
7 4 7