Pierwiastek chemiczny E występuję w postaci dwóch izotopów: pierwszy ma masę atomową 14u, a drugi 15u. Zawartość procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynosi 99,3%. Oblicz średnią masę atomową oraz ustal, jaki to pierwiastek.
/zadanie 30/55 z zeszytu ćwiczeń dla gimnazjum CHEMIA Nowej Ery - nowe!/

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:41:57+01:00
Procent izotopu 15E: 100% - 99,3% = 0,7%
Średnia masa atomowa:
14 u * 99,3% + 15 u * 0,7% = 14 u * 0,993 + 15 u * 0,007 = 13,902 u + 0,105 u = 14,007 u
Ten pierwiastek to azot.
Odp.: Średnia masa atomowa szukanego pierwiastka, którym jest azot (N), wynosi 14,007 u.
2010-02-04T19:46:16+01:00
M₁%= 99,3%
m₂%=0,7%

A₁=14u
A₂=15u

mat=(m₁%*A₁+m₂%*A₂)/100%

mat=(99,3*14+0,7*15)/100=
=(1390,2+10,5)/100=
=1400,7/100=
=14,007

pierwiastkiem tym jest azot