1.Dwie łodzie rybackie wypłynęły jednocześnie z przystani. Jedna łódź płynęła na północ z szybkością 12 km/h , druga na wschód z szybkością 16 km/h. Po upływie ½ godziny łodzie zatrzymały się aby zarzucić sieci. Oblicz:
a) w jakiej odległości od przystani znalazła się pierwsza łódź a w jakiej druga łódź.
b)w jakiej odległości od siebie znalazły się obie łodzie.

2. Jaś stoi w odległości 0,5 km od skały i bada zjawisko echa. Echo własnego słosu usłyszał po 3 sekundach. Czy na podstawie tych danych mógł obliczyć szybkość rozchodzenia się dźwieku w powietrzu? Jaką wartość w m/s otrzymał?

3. Turysta wędrujący w górach w czasie pierwszej godziny przeszedł 4km, a w kolejnej godzinie przebył 3 km. Oblicz, z jaką szybkością średnią poruszał się turysta.

chodzi mi najbardziej o obliczenia ...daje naj za wszystkie zadanka lub wiekszosc...^^

2

Odpowiedzi

2010-02-04T18:55:37+01:00
1.
a) V= s/t
s= Vt
s1= 12km/h * 1/2 h = 6km
s2 = 16km/h* 1/2h = 8km
b)
Z twierdzenia pitagorasa:
6² + 8² = x²
x= √100km²
x= 10km

3.
V=s/t
V= 7km/2h
V(śr)= 3,5km/h
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:01:33+01:00
1.
Droga=prędkość * czas
s=vt
s1=v1t = 12 km/h* ½h=6km
s2=v2t = 16 km/h* ½h=8km
Z Pitagorasa:
s² = s₁² + s₂² = 36 + 64 = 100 km²
s = √100 = 10 km

2.
Tak, można, ze wzoru z zadania 1:
2s=vt, (2, bo głos biegł tam i z powrotem)
v=2s/t=2*0,5/3=1/3 km/s = 333 m/s

3.
v(śr) = s / t = (4km + 3km)/(1h + 1h) = 7/2 = 3,5 km/h

Mam nadzieję, że Czarna Blondi obdarzy mnie Naj...
19 4 19