Spośród podanych wyrazów wybierz PARTYKUŁY i WYKRZYKNIKI i wpisz je do TABELI ....

zrozumże
niechaj
powiedz no
puk-puk
trach
bęc
na
lub
czy
wio
ale
swój
pod
nie teraz
podałabym
miau
kap-kap
gdzie
chrrr...,
ależ
no

..................................
partykuły...wykrzykniki
...
...
...

1

Odpowiedzi

2013-03-14T11:23:03+01:00

zrozumże -partykuła z czasownikiem
niechaj-wykrzyknik
powiedz no-partykuła
puk-puk-wykrzyknik
trach-wykrzyknik
bęc-wykrzyknik
na-przyimek
lub-spójnik
czy-partykuła
wiowykrzyknik
ale-spójnik
swój-zaimek
pod-przyimek
nie teraz-partykyła+przysłówek
podałabym-partykuła z czasownikiem
miau-wkrzyknik
kap-kap-wykrzyknik
gdzie-zaimek
chrrr...,-wykrzyknik
ależ-wykrzyknik
no-partykuła

95 4 95