Odpowiedzi

2010-02-05T20:45:33+01:00
Jedną z najważniejszych i najistotniejszych powodów upadku naszego państwa w XVIII wieku były rządy dynastii Sasów. Wszystko zaczęło się od Augusta II Mocnego (1670 – 1733), który dzięki poparciu Austrii i Rosji uzyskał tron Polski (Większość magnaterii i szlachty popierała księcia Conti, który ze względu na małą ilość głosów został odrzucony). Pamiętajmy także, że 3 lata wcześniej odziedziczył (w spadku) tron Saksoni (to było gdzieś około 1693r.). Zostając królem Rzeczypospolitej przyjął katolicyzm – jednak był to tylko gest – by rządzić Polską. August II zwany Mocnym chciał jak najlepiej dla naszego kraju. Próbował wyciągnąć Polskę z kryzysu powstałego przez rządną pieniędzy szlachtę, która mając na myśli jedynie własne dobro zrywała sejmy (jak wiecie chodzi tu o słynne Liberum Veto, które nie zostało zastosowane jedynie podczas Sejmu Niemego, do którego nie dopuszczono posłów ). Idąc za postanowioną reformą chciał umocnić władze królewską, co (jak zwykle) nie podobało się szlachcie, która bała się utraty przywilejów
. Starał się być dobrym królem (udało mu się w 1699r. przywrócić Polsce Podole i Ukrainę – pokój karłowicki z Turcją), ale popełnił wielki błąd rozpoczynając (niefortunną) wojnę ze Szwecją w Inflantach. Pokonany przez króla szwedzkiego Karola XII opuścił Polskę i na mocy kapitulacji Altrandsztadt w 1705r. zrzekł się korony. Rozwój Rzeczypospolitej, uwikłanej pośrednio w wojnę sasko-szwedzką w Inflantach doprowadził do wyboru w 1704r. Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, z rozkazu Karola XII (który wkroczył w tym czasie na nasze ziemie).
15 1 15