Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T20:07:30+01:00
Niecykliczna polega na tym że elektrony wybijane z PS1 wędrują przez przenosniki, a w PS1 powstaje dziur, do której wędrują elektrony z PS2 a dziura z PS2 uzupełniana jest przez elektrony powstające w procesie fotolizy wody. Elektrony wędrują na ostatni przenosnik NADP+. powsaje NADPH2 oraz ATP zwane siłą asymilacyjną.

fosforylacja substratowa:
-przyłączenie reszty fosforanowej do ADP
-podczas glikolizy i cyklu krebsa