Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T19:11:19+01:00
Elementy preambuły
W preambule można wyróżnić następujące jej podstawowe elementy:

* podmiot uchwalający Konstytucję ("my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej"),
* cel ustanowienia Konstytucji (troska o byt i przyszłość Ojczyzny, poszanowanie wolności i sprawiedliwości, współdziałanie władz, umocowanie uprawnień obywateli i ich wspólnot, zagwarantowanie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych),
* podkreślenie chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu z jednoczesnym poszanowaniem przekonań tych, którzy nie podzielają wiary w Boga,
* wyrażenie wdzięczniości przodkom za ich trud i pracę włożoną w odzyskanie niepodległości, kształtowanie kultury i podstawowych wartości,
* nawiązanie do tradycji (Pierwszej i Drugiej RP, do tego co najcenniejsze w ponad tysiącletnim dorobku państwa),
* wspólnota z rodakami rozsianymi po świecie,
* ustanowienie Konstytucji jako prawa podstawowego,
* wezwanie wszystkich obywateli do przestrzegania i szanowania postanowień Konstytucji.

13 4 13